Atrio Single-lever bath/shower mixer

Mã sản phẩm
19459001
Mã vạch
4005176849473
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • Lắp cùng với bộ âm tường
  • 35 501 000
  • 33 963 000
  • Không có thân vòi âm tường
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life
  • escutcheon- and shaft-sealings
  • Nắp che kim loại
  • Kèm theo phụ kiện

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46634000
2 Escutcheon 46586000
3 Shield 02693000
4 Diverter 46737000
5 Temperature limiter 46308000*
6 Extension set 46191000*
7 Extension set 46343000*