Atrio Single-lever basin mixer 1/2″ XL-Size

Mã sản phẩm
32647001
Mã vạch
4005176849411
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • single hole installation
  • for free standing basins
  • GROHE SilkMove 28 mm ceramic cartridge
  • GROHE StarLight chrome finish
  • rapid-installation-system
  • swivel tubular C-spout with mousseur
  • stop limiter
  • pop-up waste set 1 1/4"
  • flexible connection hoses

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 Lever 46633000
2 Shield 46581000
3 Fitting ring 07419000
4 Cartridge 46580000
5 Spout 13170000
5.1 Safety ring 0806500M
5.2 O-ring dia. 13.5x2.75 mm 0128500M
5.3 Mousseur 13935000
6 Pop-up rod 06575000
7 Shank mounting kit 46249000
8 Pop-up waste set 28915000
8.1 Plug 45210000