Atrio Thermostat for bath and/or shower

Mã sản phẩm
19148000
Mã vạch
4005176238086
Màu
chrome
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

  • Lắp cùng với bộ âm tường
  • 34 101
  • 34 102
  • Không có thân vòi âm tường
  • temperature scale handle with SafeStop at 38°C
  • Phớt Nắp che và phớt trục
  • Kèm theo phụ kiện

  • with Jota handle
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Handle Jota 47324000
1.1 Repl. kit f.handle fastening 08943000
2 Scale handle 06676000
3 Escutcheon 47368000
4 Sleeve 08239000
5 Extension-set, 27,5 mm 47367000*
6 Extension-set, 27,5 mm 47653000*