Atrio Concealed valve exposed part

Mã sản phẩm
19088000
Mã vạch
4005176236600
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • Lắp cùng với bộ âm tường
  • 35 028 000
  • for concealed valves, 1/2", 3/4", 1"
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life
  • installation depth adjustable
  • from 20-80 mm
  • screw flange
  • with Jota handle

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Handle Jota 45609000
1.1 Replacement handle connection kit 45605000
2 Extension 45607000
3 Escutcheon 45608000
4 Extension 20-80 45202000
5 Extension 20-200 45203000*