Atlanta Two-handle sink mixer

discontinued
Mã sản phẩm
31826000
Mã vạch
4005176045714
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • Treflor-handles
  • ceramic headparts 1/2", 180°
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life
  • Vòi dạng ống xoay được
  • Đầu vòi lọc
  • Thân vòi nhẵn

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 Treflor handle blue/red 45124000
1.1 Handle fixation 45123000
1.1.1 Repl. kit f.handle fastening 0538600M
2 Ceramic headpart, 1/2" 45346000
2.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
3 Swivel tube spout 13070000
3.1 Mousseur 13928000
3.1.1 Repl.kit f.Mousseur M22x1 and M24x1 45002000
3.2 Repl.kit f.tube spout fasteninguntil '94 45006000
3.2 Replacement kit for tube spout fastening from '95 45499000
3.2.1 O-ring dia. 13.5x2.75 mm 0128500M
3.2.1 O-ring dia. 13.5x2.75 mm 0128500M
4 Shank mounting kit 46249000