Atlanta Swivel valve 1/2″

discontinued
Mã sản phẩm
30472000
Mã vạch
4005176505133
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • wall mounted
  • Treflor-handle
  • marking: blue/red
  • Longlife headpart 1/2"
  • GROHE StarLight chrome finish
  • swivelling tubular spout
  • mousseur

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 Headpart 1/2" 11086000
1.1 Treflor handle blue/red 45124000
1.1.1 Handle fixation 45123000
1.1.1.1 Repl. kit f.handle fastening 0538600M
1.2 Headpart 1/2" 07146000
1.2.1 O-ring ø6 x ø2 0128300M
1.2.2 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
1.2.3 Ball seal dia. 9x6.8 mm 0529100M
2 Swivel tube spout 13084000
2.1 Mousseur 13928000
2.2 O-ring dia. 13.5x2.75 mm 0128500M