Atlanta Pillar tap

discontinued
Mã sản phẩm
20454000
Mã vạch
4005176500176
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • GROHE Long-Life headpart 1/2"
  • Treflor-handle
  • marking: blue/red
  • Vòi phun quay được
  • Đầu vòi lọc
  • Đai ốc nối để khoan 10,5 mm
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 Headpart 1/2" 11086000
1.1 Treflor handle blue/red 45124000
1.1.1 Handle fixation 45123000
1.1.1.1 Repl. kit f.handle fastening 0538600M
1.2 Headpart 1/2" 07146000
1.2.1 O-ring ø6 x ø2 0128300M
1.2.2 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
1.2.3 Ball seal dia. 9x6.8 mm 0529100M
2 Swivel tube spout 13071000
2.1 Mousseur 13928000
2.1.1 Repl.kit f.Mousseur M22x1 and M24x1 45002000
2.2 Repl.kit f.tube spout fasteninguntil '94 45006000
2.2 Replacement kit for tube spout fastening from '95 45499000
2.2.1 Sealing washer 0128500M
2.2.1 Sealing washer 0128500M
3 Shank fastening assembly 45000000
4 Coupling nut 1/2" x 10.5 mm 1290100M
4.1 Fibre seal dia. 12x2 mm 0138900M