Atlanta Pillar tap

discontinued
Mã sản phẩm
20155000
Mã vạch
4005176031168
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • ceramic headpart
  • Treflor-handle
  • marking: blue/red
  • Đầu vòi lọc
  • Đai ốc nối để khoan 10,5 mm
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 Treflor handle blue/red 45124000
1.1 Handle fixation 45123000
1.1.1 Repl. kit f.handle fastening 0538600M
2 Ceramic headpart, 1/2" 45346000
2.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
3 Mousseur 13929000
4 Shank fastening assembly 45000000
5 Coupling nut 1/2" x 14.5 mm 1290200M
5.1 Fibre seal dia. 12x2 mm 0138900M