Concealed valve 1/2″

discontinued
Mã sản phẩm
29310000
Mã vạch
4005176503757
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • Trecorn-handle
  • escutcheon
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Treflor handle blue/red 45124000
1.1 Handle fixation 45123000
1.1.1 Repl. kit f.handle fastening 0538600M
2 Sleeve 06688000
3 Headpart 1/2" 07147000
3.1 O-ring ø6 x ø2 0128300M
3.2 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
3.3 Ball seal dia. 9x6.8 mm 0529100M
3.4 Nut 0529200M
4 Seat 45023000
5 Extension set, 40 mm 06427000*