Atlanta Concealed valve 1/2″

discontinued
Mã sản phẩm
29470000
Mã vạch
4005176504129
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • soldering connection Ø15 mm
  • Trecorn-handle
  • escutcheon
  • marking: blue
  • GROHE StarLight chrome finish

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Headpart 1/2" 11501000
1.1 Trecorn Handle 06113000
1.2 Escutcheon 06386000
1.3 Sleeve 06136000
1.4 Headpart 1/2" 07147000
1.4.1 O-ring ø6 x ø2 0128300M
1.4.2 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
1.4.3 Ball seal dia. 9x6.8 mm 0529100M
1.4.4 Nut 0529200M
2 Seat 45023000
3 Extension set, 40 mm 06427000*