Atlanta Concealed valve 1/2″

discontinued
Mã sản phẩm
29470000
Mã vạch
4005176504129
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • soldering connection Ø15 mm
  • Trecorn-handle
  • escutcheon
  • marking: blue
  • GROHE StarLight chrome finish

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Headpart 1/2" 11501000
2 Seat 45023000
3 Extension set, 40 mm 06427000*