Aria 3-hole basin mixer

Mã sản phẩm
20147000
Mã vạch
4005176835278
Màu
chrome
Smarts
0
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

  • ceramic headparts 1/2", 180°
  • cast spout with Mousseur
  • pressure-proof, flexible connection hoses
    between spout and side valves
  • union nut with 10.5 mm drilling
  • pop-up waste set 1 1/4"
  • GROHE StarLight chrome finish

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Handle 45980000
1.1 Repl. kit f. fastening 45605000
2 Handle 45972000
2.1 Repl. kit f. fastening 45605000
3 Ceramic headpart, 1/2" 45346000
3.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
4 Escutcheon 04698000
5 Shank fastening assembly 45025000
6 Coupling nut 1/2" x 10.5 mm 1290100M
6.1 Fibre seal dia. 12x2 mm 0138900M
7 Pop-up rod 07511000
8 Shank fastening assembly 46122000
9 Mousseur 13929000
10 Flexible hose 45442000
11 Pop-up waste set 28915000
11.1 Plug 45210000