Allure F-digital Digital bidet mixer

Mã sản phẩm
36346000
Mã vạch
4005176909740
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

 • including digital mixing device
 • Vòi chậu tay gạt
 • - Temperature and flow control
 • - Memory-function
 • - LED-ring
 • Digital mixing device
 • - digital controlled valves
 • - integrated temperature sensor
 • Default setting configurable during installation:
 • - automatic safety shut-off after 60 sec
 • - integrated temperature sensor
 • default setting configurable during installation:
 • - automatic safety shut-off after 60 sec.
 • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life
 • Công nghệ GROHE EcoJoy tiết kiệm nước và đảm bảo lưu lượng hoàn hảo
 • ball-joint mousseur
 • Push-open waste set 1 1/4"
 • Dây cấp linh hoạt
 • incl. plug power supply 65 790 000
 • Áp suất tối thiểu 1,0 bar
 • requires built-in power supply 36 078 000

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Mousseur 13989000
2 Shank fastening assembly 45025000
3 mixing device 48163000
3.1 Fixing clamp 6554100M
4 Battery housing with battery 42393000
4.1 Battery 42886000
5 Digital controller
Remote controller for bath or shower
36309000
6 Holder plate for Digital Controller 40710000
7 Pop-up waste set 65807000
7.1 Nipple 45986000
8 Plug power supply 230 V 65790000
9 Connection hose 46255000
10 Plug power supply 110-240 V 36078000*
11 connection wire 47727000*
12 Transceiver 36356000*
13 connection wire 65815000*