Allure Brilliant Single-lever shower mixer

Mã sản phẩm
19789000
Mã vạch
4005176899058
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • Lắp cùng với bộ âm tường
  • Sử dụng cho mã sản phẩm 35 501 000 
  • Không có thân vòi âm tường
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life
  • Phớt Nắp che và phớt trục
  • Nắp che kim loại
  • covered coupling

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46804000
2 Escutcheon 46795000
3 Shield 46784000
4 Temperature limiter 46375000*
5 Extension 46807000*
6 Extension 46808000*

Products and accessories for the installation

Universal Single-lever mixer for concealed installation
GROHE Rapido E
Universal Single-lever mixer for concealed installation
35501000
3-hole basin mixer S-Size
Allure Brilliant
3-hole basin mixer S-Size
20342000
3-hole basin mixer M-Size
Allure Brilliant
3-hole basin mixer M-Size
20344000
3-hole basin mixer S-Size
Allure Brilliant
3-hole basin mixer S-Size
20346000
3-hole basin mixer M-Size
Allure Brilliant
3-hole basin mixer M-Size
20348000
Single-lever basin mixer 1/2″ M-Size
Allure Brilliant
Single-lever basin mixer 1/2″ M-Size
23029000
Single-lever basin mixer 1/2″ M-Size
Allure Brilliant
Single-lever basin mixer 1/2″ M-Size
23033000
Single-lever basin mixer 1/2″ L-Size
Allure Brilliant
Single-lever basin mixer 1/2″ L-Size
23109000
Single-lever basin mixer 1/2″ L-Size
Allure Brilliant
Single-lever basin mixer 1/2″ L-Size
23112000
Single-lever basin mixer 1/2″ XL-Size
Allure Brilliant
Single-lever basin mixer 1/2″ XL-Size
23114000
Single-lever bidet mixer M-Size
Allure Brilliant
Single-lever bidet mixer M-Size
23117000
Single-lever bath mixer 1/2″ floor mounted
Allure Brilliant
Single-lever bath mixer 1/2″ floor mounted
23119000
2-hole basin mixer S-Size
Allure Brilliant
2-hole basin mixer S-Size
19781000
2-hole basin mixer M-Size
Allure Brilliant
2-hole basin mixer M-Size
19783000
Single-lever bath/shower mixer
Allure Brilliant
Single-lever bath/shower mixer
19785000
4-hole single lever bath combination
Allure Brilliant
4-hole single lever bath combination
19787000
Thermostat with integrated 2-way diverter for bath or shower with more than one outlet
Allure Brilliant
Thermostat with integrated 2-way diverter for bath or shower with more than one outlet
19792000
Holder with tumbler
Allure Brilliant
Holder with tumbler
40493000
Holder with soap dispenser
Allure Brilliant
Holder with soap dispenser
40494000
Towel holder
Allure Brilliant
Towel holder
40496000
Towel holder
Allure Brilliant
Towel holder
40497000
Robe hook
Allure Brilliant
Robe hook
40498000
Toilet paper holder
Allure Brilliant
Toilet paper holder
40499000
Toilet brush set
Allure Brilliant
Toilet brush set
40500000
Shelf with tumbler
Allure Brilliant
Shelf with tumbler
40503000
Shelf with soap dish
Allure Brilliant
Shelf with soap dish
40504000