Allure Brilliant Bath spout

Mã sản phẩm
13299000
Mã vạch
4005176899003
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • wall mounted
  • GROHE StarLight chrome finish
  • projection 161 mm
  • projection 161 mm

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 Race 46803000

Products and accessories for the installation

Filter S-Size
GROHE Blue
Filter S-Size
40404001
Wall holder set 4+ sprays
Power&Soul Cosmopolitan
Wall holder set 4+ sprays
26174000
Wall holder set 1 spray
Rainshower Icon 100
Wall holder set 1 spray
27527000
Wall holder set 4+ sprays
Power&Soul Cosmopolitan 130
Wall holder set 4+ sprays
27741000
Wall holder set 2 sprays
Power&Soul Cosmopolitan 115
Wall holder set 2 sprays
27838000
Wall holder set 1 spray
Grandera Stick
Wall holder set 1 spray
27993000
Wall holder set 1 spray
Sena
Wall holder set 1 spray
28348000
Holder with tumbler
Allure Brilliant
Holder with tumbler
40493000
Holder with soap dispenser
Allure Brilliant
Holder with soap dispenser
40494000
Towel holder
Allure Brilliant
Towel holder
40496000
Towel holder
Allure Brilliant
Towel holder
40497000
Robe hook
Allure Brilliant
Robe hook
40498000
Toilet paper holder
Allure Brilliant
Toilet paper holder
40499000
Toilet brush set
Allure Brilliant
Toilet brush set
40500000
Shelf with tumbler
Allure Brilliant
Shelf with tumbler
40503000
Shelf with soap dish
Allure Brilliant
Shelf with soap dish
40504000