Allure Brilliant 5-way diverter

Mã sản phẩm
19798000
Mã vạch
4005176899157
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • final installation set for
  • 29 033 000
  • without concealed body
  • GROHE StarLight chrome finish
  • installation depth adjustable
  • 66 - 113 mm

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 Handle 48131000
2 Extension 48132000
3 Extension 45439000

Products and accessories for the installation

Holder with tumbler
Allure Brilliant
Holder with tumbler
40493000
Holder with soap dispenser
Allure Brilliant
Holder with soap dispenser
40494000
Towel holder
Allure Brilliant
Towel holder
40496000
Towel holder
Allure Brilliant
Towel holder
40497000
Robe hook
Allure Brilliant
Robe hook
40498000
Toilet paper holder
Allure Brilliant
Toilet paper holder
40499000
Toilet brush set
Allure Brilliant
Toilet brush set
40500000
Shelf with tumbler
Allure Brilliant
Shelf with tumbler
40503000
Shelf with soap dish
Allure Brilliant
Shelf with soap dish
40504000