Trigger Spray 30 Wall holder set 1 spray

Mã sản phẩm
27828000
Mã vạch
4005176122842
Màu
chrome/black
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

  • consists of:
  • black hand shower with trigger control (28 017)
  • wall shower holder 28 605
  • metal shower hose
  • (28 102)