Supra Single-hole basin mixer

Mã sản phẩm
21255000
Mã vạch
4005176032882
Màu
chrome
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

  • ceramic headparts 1/2", 180°
  • handles
  • heat-insulated, screwed union
  • cast spout with mousseur
  • flexible connection hoses
  • pop-up waste set 1 1/4"
  • GROHE StarLight chrome finish

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 Supra handle 45354000
1.1 Replacement handle connection kit 45186000
2 Ceramic headpart, 1/2" 45346000
2.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
3 Shank mounting kit 46122000
4 Mousseur 13961000
5 Pop-up rod 07511000
6 Pop-up waste set 28915000
6.1 Plug 45210000
7 Flexible connection hose, 470 45484000