Skate Wall plate

Mã sản phẩm
37547SH0
Mã vạch
4005176189418
Màu
alpine white
Smarts
4
10

Mô tả Sản phẩm

  • vertical installation
  • 156 x 197 mm
  • manual activation
  • push button actuation
  • made of ABS

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Screw dia. 4x52 mm 6636200M
2 Frame 43207000
3 Fixing set 4308500M*
4 Fixing set 4215800M*