Veris Holder

Mã sản phẩm
40376KS0
Mã vạch
4005176840258
Màu
velvet black
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

  • for glass or soap dish
  • without glass, soap dish or soap dispenser

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Guard ring 6480400M