BẢO HÀNH ONLINE

Thông tin khách hàng

Bạn có muốn nhận thông tin khuyến mãi từ GROHE?

Thông tin sản phẩm

Mã sản phẩm bao gồm 8 chữ số

Dịch vụ bảo hành được thực hiện bởi nhà phân phối ủy quyền của LIXIL tại Việt Nam.

Tải về Điều khoản & Điều kiện bảo hành

Fields marked with a * are mandatory
We use cookies to ensure that we give you the best user experience on our website. If you continue your visit, we’ll assume that you are happy to receive all cookies. Find more detailed information about how cookies are used on this website on our Privacy Disclaimer