Eurotrend Single-lever shower mixer

discontinued
Mã sản phẩm
33622IA0
Mã vạch
4005176079559

Mô tả Sản phẩm

  • wall mounted
  • GROHE SilkMove 46 mm ceramic cartridge
  • shower outlet below 1/2"
  • integrated non-return valve
  • S-unions
  • optional temperature limiter ref. no. 46 308

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46233IA0
1.1 Cap 46234000
2 Shield 46242000
3 Cartridge 46048000
3.1 Repl. kit f. seal 46209000
4 Screw joint 45044000
4.1 Seal dia. 15x2 mm 0311900M
5 S-union 12076000
5.1 Ball seal dia. 9x6.8 mm 0138600M
5.2 Escutcheon 02197000
6 Non-return valve 08565000
7 Extension 3/4", 20 mm 0713000M*
8 Temperature limiter 46308000*