Eurotrend Single-lever bath/shower mixer

discontinued
Mã sản phẩm
19528FB0
Mã vạch
4005176128547

Mô tả Sản phẩm

  • final installation set for
  • 35 501 000
  • without concealed body

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46233FB0
1.1 Cap 46234FF0
2 Shield 02693FF0
3 Escutcheon 46369FF0
3.1 Screws 46227000
4 Diverter 46058F00
4.1 Diverter knob 46008F00
4.2 O-ring ø6 x ø2 0128300M
5 Temperature limiter (when 46 048 until '96) 46153000*
5 Temperature limiter 46308000*
6 Extension set 46191000*
7 Extension set 46343000*