Euromix Single-lever sink mixer 1/2″

discontinued
Mã sản phẩm
33860000
Mã vạch
4005176701863
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • single hole installation
  • swivelling cast spout
  • mousseur
  • GROHE StarLight chrome finish

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever head 46023000
1.1 Headpart 07244000
1.2 Safety ring 05249000
2 Lever, length 170mm 46027000
2.1 Repl.kit f.clamping jaws 46037000
3 Headpart 46022000
3.1 Sealing washer Ø30 x Ø2,5 0296700M
4 Cartridge 07000000
4.1 Repl. kit f. seal 46090000
4.1.1 Safety clip 0011700M
5 Shank fastening assembly 46006000
5.1 Support plate 05334000
6 Mousseur 13929000
6.1 Repl.kit f.Mousseur M22x1 and M24x1 45002000
7 Repl. kit f. seal 46066000
8 Connection hose 45120000*
9 Shank extension, 50 mm 12925000*
10 Shank extension, 50 mm 12927000*
11 Cartridge with closed bottom 46029000*