Costa S Multi-purpose mixer

Mã sản phẩm
26792001
Mã vạch
4005176843174
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

 • wall mounted
 • metal handles
 • heat-insulated
 • screwable
 • Carbodur headpart
 • automatic diverter: bath/shower
 • S-unions
 • connection angle 12 419 000
 • spout 300 mm 13 017 000
 • hand shower Tempesta 100, 1 spray, 9.5 l/min (27 923 000)
 • Relexaflex-hose 1500 mm 28 151
 • wall shower holder 28 605
 • GROHE StarLight chrome finish

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 handle Costa C 45995000
2 Ceramic headpart, 1/2" 45346000
3 Screw joint 45044000
4 S-union 12075000
5 Repl.kit f.rotary valve 48006000
6 Swivel tube spout 13017000
7 Non-return valve 08565000
8 Dirt strainer 0700200M
9 Extension 3/4", 20 mm 0713000M*
10 Screw for Costa/Avina products 48013000*
11 Special spanner 19377000*