Chính sách riêng tư

GROHE

Khi ghé thăm trang web của chúng tôi, các chi tiết cá nhân như tên, công ty, địa chỉ, số điện thoại, số fax hay địa chỉ email đều không được thu thập, trừ khi bạn tự nguyện cung cấp các thông tin đó cho chúng tôi (ví dụ như khi điền các chi tiết liên lạc).

Cung cấp cho chúng tôi các chi tiết cá nhân, chúng tôi sử dụng nó cho việc quản lý kỹ thuật của trang web và để đáp ứng yêu cầu và thắc mắc của bạn. Hơn nữa chúng tôi có thể sử dụng các chi tiết cá nhân của bạn cho các mục đích nghiên cứu thị trường. Chúng tôi không bán hoặc chuyển bất kỳ chi tiết cá nhân nào cho bất kỳ bên thứ ba.

Bạn có thể lấy được thông tin về các chi tiết cá nhân mà chúng tôi có về bạn. Nếu bạn không còn muốn thông tin của bạn được chúng tôi sử dụng hoặc muốn chúng được thay đổi hoặc bị xóa, xin vui lòng liên hệ chúng tôi theo DataProtection@grohe.com. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào về quyền riêng tư hoặc truy cập vào trang web này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

We use cookies to ensure that we give you the best user experience on our website. If you continue your visit, we’ll assume that you are happy to receive all cookies. Find more detailed information about how cookies are used on this website on our Privacy Disclaimer